Dzisiaj jest: 19 października 2021

Trochę historii

Na mocy ,,Dekretu o Bibliotekach” z l7 kwietnia 1946 roku rozpoczęto w całym kraju tworzenie sieci bibliotek publicznych. W Dziemianach pracę nad utworzeniem Gminnej Biblioteki Publicznej rozpoczęto od księgozbioru otrzymanego wraz z księgą inwentarzową z Ministerstwa Oświaty w 1948 roku w ramach akcji rozbudowy krajowej sieci bibliotecznej. Pierwszą pozycją wpisaną w poczet księgozbioru były Myśli o nowej Polsce Alfreda Lampe. Biblioteka borykała się w swej historii z brakiem właściwego lokalu. Na początku swej działalności pomieszczenie dzieliła wspólnie z Prezydium Rady Narodowej w Dziemianach. W kolejnych latach zajmowała pomieszczenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z Kościerzyny, Spółdzielni Kółek Rolniczych, Urzędu Gminy Dziemiany, Gimnazjum w Dziemianach. W październiku 2011 roku oddano do użytku budynek Ośrodka Kultury w Dziemianach, w którym swoją siedzibę znalazła nasza biblioteka. Zbiory biblioteczne przeniesiono do pomieszczenia zajmującego powierzchnię ponad 40 m2 z osobnym wejściem. Dodać też należy, że w latach 1976 – 1983 w strukturę naszej placówki weszła Wiejska Biblioteka Publiczna w Lipuszu, która przejęła nawet funkcję biblioteki gminnej w 1977 roku.

Początkowo placówka obsługiwała bezpośrednio czytelników całej gminy. Od roku 1951 zaczęto organizować punkty biblioteczne, aby ułatwić dostęp do księgozbioru mieszkańcom okolicznych wsi. Punkty te prowadzone były społecznie, mieściły się w domach prywatnych lub szkołach. Były zlokalizowane w miejscowościach takich jak: Trzebuń, Raduń, Kalisz, Schodno, Piechowice, Jastrzębie i Płęsy. Całkowicie przestały funkcjonować w roku 1991.

Pierwszym pracownikiem biblioteki była Pani Helena Schütz, obecnie Litke. Kierowała ona biblioteką do 24.01.1955 r. Następnie pracę w naszej placówce do września 1963 roku przejęła Pani Anastazja Grudnowska. Przez rok pracował tu także Pan Gerard Olter, a w latach 1964 – 1969 roku Pan Zbigniew Kryzel (z dwuletnią przerwą na odbycie służby wojskowej, zastępowała go wówczas Pani Danuta Kryzel). Niecały miesiąc czytelników obsługiwała Pani Janina Kaszubowska, a od 23 grudnia 1969 roku w bibliotece podjęła pracę Pani Józefa Rekowska, obecnie Turzyńska i przepracowała tam 3 lata. Przez 10 lat biblioteką kierowała Pani Ewa Wisińska (1972-1982), przez następne 5 lat Pani Elżbieta Peplińska. W latach 1987 – 2005 r. obsługą czytelników zajmowała się Halina Burandt, a od 2005 roku do chwili obecnej Adriana Borzyszkowska (z przerwami w zastępstwie Danuta Krych).

Zbiory biblioteczne systematycznie wzrastały. Rozwijało się także czytelnictwo, prowadzona była urozmaicona praca kulturalno – oświatowa. Na poziom czytelnictwa składało się wiele czynników takich jak: lokalizacja biblioteki, ilość punktów czytelniczych, liczba nowości wydawniczych, liczba imprez organizowanych dla czytelników. Zakupem książek dla bibliotek w latach 50-tych zajmowało się Ministerstwo Kultury i Sztuki. Był to tzw. zakup centralny, który wyposażał placówki w prozę współczesną, literaturę produkcyjną promowaną z uwagi na jej charakter ideowy. Następnie do końca 2000 roku zakupem książek dla naszej biblioteki zajmowała się biblioteka wojewódzka. Największą liczbę egzemplarzy w naszej bibliotece zanotowano w 1992 roku – prawie 16000 pozycji. W następnych latach, zwłaszcza w 2010 roku przeprowadzano duże selekcje księgozbioru, wycofując książki nie tylko zniszczone, ale także zdezaktualizowane i zbędne w bibliotece. Przybywało książek popularnonaukowych, gdyż takie było zapotrzebowanie czytelników, zwłaszcza uczniów i coraz liczniejszych studentów. Na dzień dzisiejszy księgozbiór liczy blisko 9400 pozycji. W jego skład wchodzą: literatura piękna dla dorosłych, literatura piękna dla dzieci i młodzieży, literatura popularnonaukowa, słowniki, multimedia oraz czasopisma. Fundusze jakimi biblioteka dysponuje pochodzą głównie z dotacji Gminy oraz co roku biblioteka otrzymuje dotację na zakup nowości z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2008 roku rozpoczęto komputeryzację Biblioteki poprzez rozpoczęcie budowy katalogu elektronicznego w systemie „LIBRA 2000″. Od 2012 roku zaczęto prowadzić także komputerową ewidencję wypożyczeń.