Dzisiaj jest: 10 lipca 2020

NADANIE NASZEJ BIBLIOTECE CERTYFIKATU „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”

Miło nam poinformować o nadaniu naszej bibliotece CERTYFIKATU WIELKIEJ LIGI CZYTELNIKÓW „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” w V OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”. Bardzo dziękujemy dzieciom i ich Rodzicom oraz nauczycielkom- Pani Natalii Kuklińskiej i Annie Kachniarz, za twórcze włączenie się w akcję.

certyfikat 2020
Oto list skierowany do nas wszystkich:
„Szanowni Państwo,

W imieniu dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, Stowarzyszenia „Wielka Liga” oraz komitetu organizacyjnego
V Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”, mam przyjemność poinformować Państwa o przyznaniu Gminnej Bibliotece Publicznej
w Dziemianach Certyfikatu „Placówki Aktywnie Promującej Czytelnictwo”.

Dzięki aktywności i zaangażowaniu bibliotekarza koordynującego przebieg projektu „Wielka Liga Czytelników” w Państwa placówce
oraz włączeniu w realizację przedsięwzięcia pedagogów i opiekunów wspierających rozwój dzieci oraz uczniów, Państwa Biblioteka w wyróżniający sposób wypełniła zadania regulaminowe, będące warunkiem nadania tytułu „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”.

Projekt „Wielka Liga Czytelników” to sprawdzone przedsięwzięcie, doskonale wpisujące się w realizację podstawy programowej placówek kształcenia. Działania podejmowane od 5 lat przez jego uczestników pozytywnie oddziałują na środowisko szkolne i rodzinne, skutecznie wspierają rozwój oraz kształtują kompetencje czytelnicze ucznia. Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, która pozwala na wprowadzanie młodego człowieka w świat wartości, budowanie relacji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości, formowanie poczucia godności, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postawy otwartej wobec świata oraz zachęcanie do samokształcenia.

W bieżącej edycji ogólnopolskiego konkursu wzięło udział ponad 20 tys. uczniów, w tym ponad 1 tys. w naszym województwie.
Do tej niezwykłej czytelniczej społeczności należą również Państwa użytkownicy. To ogromna radość i satysfakcja, szczególnie dla nas – osób odpowiedzialnych za rozwój kultury czytelniczej.

Dziękujemy za Państwa wkład w promocję czytelnictwa i jednoczenie lokalnego środowiska wokół świata literatury. Jesteśmy przekonani,
że Państwa aktywność, tak wspaniale udokumentowana w projekcie, zaowocuje wychowaniem świadomych odbiorców kultury.
Wkrótce udostępnimy Państwu prezentację podsumowującą projekt „Wielka Liga Czytelników” w województwie pomorskim. Jeszcze raz gorąco gratulujemy uczniom, pedagogom i opiekunom imponujących osiągnięć oraz zapraszamy do korzystania z oferty edukacyjnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku oraz Filii w nadchodzącym roku szkolnym.

Z poważaniem,
z up. dyrektor Małgorzaty Kłos
Zdzisława Woźniak–Lipińska
Koordynator wojewódzki projektu Wielka Liga Czytelników

Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku”
podziękowanie WLC