Dzisiaj jest: 2 grudnia 2021

ACADEMICA – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dziemianach

Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach przystąpiła do cyfrowej wypożyczalni  Academica. Jest to serwis udostępniający bezpłatnie ponad 3 mln publikacji w wersji elektronicznej. Cyfrowe zasoby systemu Academica, tworzone przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. Czytelnicy odnajdą w niej publikacje nowe, jak również starsze, które nie podlegają już ochronie prawa autorskiego. Duża część zasobów systemu Academica to publikacje chronione prawem autorskim, które legalnie i bezpłatnie dostępne są dla czytelników korzystających z systemu.

 Academica rejestruje, m.in. książki dawne i współczesne, gazety i czasopisma, zeszyty naukowe uczelni wyższych, recenzje, artykuły, pocztówki, fotografie, rękopisy, mapy i atlasy. Wśród dokumentów odnaleźć można najnowsze wydania podręczników akademickich, monografii i skryptów, numery fachowych czasopism specjalistycznych, a także teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne. Tematyka zgromadzonych w bazie wydawnictw jest bardzo różnorodna. Użytkownicy mogą skorzystać z publikacji poświęconych historii, zarządzaniu, psychologii, naukom technicznym, ekonomii, prawu, medycynie, literaturze i wielu innym dziedzinom.

Ogólne zasady korzystania z systemu Academica w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dziemianach:

  • Dostęp do systemu Academica możliwy jest wyłącznie na wydzielonym terminalu w GBP w Dziemianach.
  • Z systemu Academica korzystać mogą użytkownicy zarejestrowani w tym systemie – bezpłatnej rejestracji czytelników dokonuje bibliotekarz.
  • Rejestracja użytkownika w systemie Academica  wiąże się ze złożeniem w Bibliotece podpisanego oświadczenia, którego wzór znajduje się poniżej.
  • Po złożeniu oświadczenia i zarejestrowaniu użytkownika w systemie, czytelnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do systemu. Przy ich pomocy może logować się do systemu Academica na wydzielonym terminalu w naszej Bibliotece, a także dokonywać na domowym komputerze rezerwacji wybranych publikacji w systemie,
    [rezerwacja to zgłoszenie przez użytkownika chęci otrzymania dostępu do konkretnych publikacji, w wybrane godziny, we wskazane dni na terminalu bibliotecznym].
  • Publikacja naukowa chroniona prawem autorskim może być udostępniona użytkownikowi, jeżeli nie jest w tym czasie udostępniona lub zarezerwowana przez innego czytelnika. W momencie zakończenia korzystania z publikacji naukowej na terminalu, staje się ona dostępna dla pozostałych użytkowników.
  • Rezerwacji publikacji możne dokonywać czytelnik lub bibliotekarz poprzez formularz rezerwacyjny dostępny na stronie academica.edu.pl na wybrane terminy, na najbliższe 14 dni. Zarezerwować można maksymalnie 10 publikacji na 3 dowolnie wybrane dni, w godzinach pracy biblioteki. Jednocześnie korzystać można z 5. publikacji.
  • Na terminalu, na którym udostępniane są publikacje naukowe, nie ma możliwości pobierania i drukowania przeglądanych materiałów.

Szczegółowe zasady korzystania z systemu dostępne są w Regulaminie użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica [do pobrania poniżej].

https://academica.edu.pl/static/Regulamin-uzytkownika-Academica.pdf

Uwaga: Przeglądanie katalogu publikacji dostępnych w systemie Academica, wyświetlanie opisów bibliograficznych dokumentów, sprawdzanie dostępności materiałów oraz czytanie tekstów publikacji, które nie podlegają już ochronie prawnej, dostępne jest na dowolnym komputerze podłączonym do Internetu, bez konieczności rejestracji, pod adresem academica.edu.pl

Zachęcamy wszystkich Czytelników do korzystania z bezpłatnego dostępu do zasobów elektronicznych systemu Academica.